- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Bozkurt Resimleri

bozkurt resimleriBozkurt, Türk tarihinde ve kültüründe çok büyük öneme sahip olan bir yol göstericidir. Birçok TÜRK boyu, bozkurtu “simge” olarak kabul etmiş, onu kutsal bir ongun olarak kabul edip kayalara resimlerini çizmiştir. Ergenekon‘da ve Türeyiş Destanı‘nda bir dişi kurt (asena) önderliğinde yok olmaktan kurtulan TÜRK budunu, kurdu Tanrı’nın kendilerine yardım etmesi için gönderdiği yol gösterici olarak kabul etmiştir.

Bugün dilsel ve fiziksel görünüş açısından birbirinden oldukça uzaklaşan Macarlar, Moğollar, Orta Asya Türkleri ve Oğuz Türkleri için kurt ortak bir simge hâlini almıştır. TÜRKlüğün simgesi olan bozkurt, bugün Kızılderili kabilelerinde bile hâlâ kutsal kabul edilmektedir. Eski Türkçeye “böri” olarak adlandırılan kurt, bugün yaşayan Türk lehçelerinde “börü, canavar, kurt, kaskır” gibi adlarla çağrılmaktadır.

Peki neden kurt TÜRKler için kutsaldır? Çünkü Türkler güç duruma düştükleri her anda, bir bozkurdun yardımıyla kurtulmuşlardır. Kurt asildir, özel bir hayvandır. Dövüşçü, olması Türkler’e benzemektedir. Yalnızca bu özelliği değil; soyluluğu, akılcılığı, hırçınlığı ve sadakati TÜRK’ü andırmaktadır. Acunda tek eşli olan başka bir hayvan daha yoktur. Yani kurtlar eşinden başka bir dişi kurda yakınlaşmaz ve o eşiölse dâhi başka bir kurdu eş edinmez. Açlık ve felaket hâlinde yavrusunu yemeyen en nadir hayvanlardan birisidir KURT. Ailesine sadakati, yavrularını eğitmesi, özgürlüğüne düşkünlüğü ve bulunduğu ortamın lideri olması TÜRK budunu ile kurtlar arasındaki belirgin benzerliklerdir.

TÜRK tarihi ve kültüründe kurtların önemini anlatan sayfaya “buradan” ulaşabilirsiniz. Bozkurt resimleri, aşağıdaki gibi 12 sayfada sıralanmıştır. Bu sayfaları, sayfa sonlarındaki bağlantılardan görebilirsiniz.


bozkurt-resmi-1

bozkurt-resmi-2

bozkurt-resmi-6

bozkurt-resmi-4

bozkurt-resmi-5

bozkurt-resmi-3

Sonraki Sayfa »|