- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Bilgi Şöleni – Sempozyum / Sözlü Anlatım

sözlü anlatımBilgi şöleni, bilimsel bir konunun farklı yönlerinin değişik kimseler tarafından belirli program çerçevesinde dinleyicilere sözlü olarak aktarılmasıdır. Bilgi şöleninde ele alınacak konu ve her konuşmacının üzerinde duracağı husus önceden belirlenir. Bunun için konuşmacı, konuşmasını konunun kendisine verilen bölümüne ve zamana göre ayarlamalıdır.

Bilgi şölenine katılan bilim adamları, önceden bir kitapçık içinde oturum yeri, zamanı ve içeriği duyurulmuş olan bildirisini okuyarak oturum başkanının denetiminde tartışmaya açar. Konuşma sonrasında konuya ilgi duyan dinleyicilerin sorularını cevaplandırır. Sempozyumun son gününde düzenleme heyeti başkanı tarafından bütün etkinliklerin genel bir değerlendirilmesi yapılır. Toplantılarda sunulan bildiriler, yapılan tartışmalar ve alınan kararlar, bilimsel değer taşıdığı için basılarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgi şöleni aynı veya yakın bilim dallannda çalışan, farklı üniversitelerde ve değişik kurumlarda bulunan insanların bir araya gelmesine, düşünce alışverişinde bulunmasına yardımcı olması bakımından da değer taşır. Bu yolla bilim adamları birbirlerinin araştırma ve çalışmalarından haberdar olurlar. Böyle bir durum bilim hayatının gelişmesine katkıda bulunur.

“Hazırlıklı Konuşmalar” sayfasına dön! «|

Sözlü Anlatım «| – |» Yazılı Anlatım «|