- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Atatürk İnkılaplarının Adları ve Tarihleri

atatürk yatay

Siyasî Alandaki İnkılaplar

• Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
• Ankara’nın başkent olması (13 Ekim 1923)
• Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
• Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
• Çok partili rejim denemeleri (1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası)

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

• Şapka ve Kıyafet İnkılâbı (25 Kasım 1925)
• Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
• Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
Laiklik (1928)
• Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (26 Aralık 1925 – 26 Mart 1931)
• Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
• Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi (1930-belediye seçimlerine katılma hakkı,1933-muhtarlık seçimlerine katılma hakkı,1934-milletvekili seçimlerine katılma hakkı)

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar

• Medreselerin kapatılması (1924)
• Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
• Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
• Millet mekteplerinin açılması (1928)
• Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
• Güzel sanatlarda yenilikler (1928)
• Türk Tarih ve Dil Kurumlarının kurulması (12 Nisan 1931, 12 Temmuz 1932)
• Dil Devrimi (1932)
• Üniversite reformu (1933)Ekonomi Alanındaki İnkılaplar

• İzmir İktisat Kongresi (1923)
• Aşar vergisinin kaldırılması (17 Şubat 1925)
• Çiftçinin özendirilmesi (1925)
• Örnek çiftliklerin kurulması (1925)
• Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması (1925)
• Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
• Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
• Toprak Reformu (1929)
• I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
• Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurulması (1933)
• Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulması (1935)

Hukuk Alanındaki İnkılaplar

• Teşkilât-ı Esasîye Kanunu (1921)
• Anayasanın kabulü (1924)
• Şer’iyye mahkemelerinin kapatılması (1924)
• Mecellenin kaldırılması (1926)
• Türk Kanunu Medenisi (1926)
• Türk Ceza Kanunu (1926)

Atatürk İnkılapları Kronolojisi

 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması
• 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in İlanı
• 1923 İzmir İktisat Kongresi
• 3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması
• 20 Nisan 1924 1924 Anayasasının Kabul Edilmesi
• 1924 – 1937 Mecellenin Kaldırılması
• 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu
• 1924 Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması
• 3 Mart 1924 Öğretimin Birleştirilmesi
• 9 Ağustos 1924 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri (Cumhuriyet Halk Fırkasının Kurulması)
• 1925 Çiftçinin Özendirilmesi
• 1925 Örnek Çiftliklerin Kurulması
• 1925 Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması
• 17 Şubat 1925 Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması
• 25 Kasım 1925 Şapka kanunu
• 30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
• 1925 – 1935 Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler
• 1926 – 1934 Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması
• 17 Şubat 1926 Medeni Kanunun Kabulü
• 1926 Türk Ceza Kanunu
• 1926 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun
• 1926 Medreselerin Kapatılması
• 1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu
• 28 Mayıs 1927 Sanayi Teşvik Kanunu
• 1 Kasım 1928 Harf Devrimi
• 24 Kasım 1928 Millet Mekteplerinin Açılması
• 1928 Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler
• 1931 Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması
• 1933 – 1937 I. ve II. Kalkınma Planları
• 1933 Üniversite Reformu
• 21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu
• 26 Kasım 1934 Lâkap ve unvanların kaldırılması
• 3 Aralık 1934 Kılık ve Kıyafette Değişiklik
• 1935 Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması
• 1935 Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması

M. Kemal Atatürk sayfasına dön! «|