- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Askeri Rütbeler Sıralaması

tsk, ordu, askeri rütbelerTürk Ordusu’ndaki askeri rütbelerin sıralaması gönüllü olarak vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlardan başlamak üzere, harp okullarından mezun olarak subay olarak görev yapmakta olan generallere kadar belli kurallara ve hak edişlere göre verilen rütbelerle oluşmaktadır. Orduda görev yapan bütün askerler bir rütbeye sahiptir. Sahip olunan rütbeler, belli aşamalara, kademelere ve sınırlara sahiptir. Bunlar zaman içinde değişebilen rütbeler olabildiği gibi, sabit kalan sınıfları da ifade edebilir. Kazanılan veya zamanla hak edilen rütbelerin çoğu kara, hava ve deniz kuvvetlerinde ortak olmakla birlikte, bazı yüksek rütbeler farklı adlandırılabilmektedir.

Rütbe, askerliğin temel direklerinden biridir. Çünkü askerlik, emir-komuta ile sağlanır. Emir veren ve emri yerine getiren askerler, birbirlerine göre “ast / üst” ilişkisiyle bağlıdır. Askerlikte emre bağlılık, rütbenin ast / üst oluşunun gerektirdiği bir zorunluluktur. Bugün Türkiye’nin dört tarafına yayılmış bir milyona yakın askerin bulunduğu Türk Ordusu’nda emre itaatsizlik veya genel işleyişte düzensizlik çıkmayışının en önemli nedeni ve gereği askerlerin rütbelerle birbirine bağlı bulunuyor olmalarıdır.

Türk ordusunun askeri sınıflandırması, Türk kara ordusunu kurduğu kabul edilen Mete Han’ın “onluk sistemine” göre yapılmıştır. Bu sınıflamaya göre, askerler onluk, yüzlük ve binlik gruplara ayrılmaktadır. Her on askerin başında bir “onbaşı“, on tane onbaşından sorumlu olan “yüzbaşı” ve on tane yüz başından sorumlu olan “binbaşı” bulunmaktadır. Bu düzen, orduda emre itaati ve yönetimi kolaylaştırmaktadır. Mete Han’ın askeri düzeni hakkında daha fazla bilgiyi “bu sayfadan” edinebilirsiniz.

Ordudaki askeri rütbeler, genel olarak dört başlık altında toplanabilir. Bu başlıklar şöyle gösterilebilir:
•“tuğgeneral’den orgeneral’e” kadar sıralanan “general” rütbeleri;
• “teğmen’den albay’a” kadar sıralanan “subay” rütbeleri;
• “astsubay çavuş’tan astsubay kıdemli başçavuş’a” kadar sıralanan “astsubay” rütbeleri
• “onbaşı’ndan kademeli uzman çavuş’a” kadar sıralanan“erbaş” rütbeleri olarak belirtilebilir.Aşağıdaki bağlantılara dokunarak rütbe sınıflarından birini seçebilirsiniz:

General Rütbeleri | Subay Rütbeleri | Astsubay Rütbeleri | Erbaş Rütbeleri

Kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait rütbeler büyük oranda benzerlik gösterse de, renkleri veya şekilleri farklıdır. Aşağıda dört rütbe grubuna göre rütbeler kara, hava ve deniz kuvvetleri için ayrı ayrı gösterilerek sıralanmıştır.

General Rütbeleri

Bu rütbe sınıfı, aslında “subay” sınıfı içerisinde olmakla birlikte, Albay’dan sonra sadece “kurmay” olanların yükselebildikleri bir rütbe grubudur. Ordu, kolordu ve tugay komutanlıkları gibi görevlerde bulunan generallere ait rütbeler, aşağıda gösterilmiştir.

general rütbeleri

 Subay Rütbeleri

Temel olarak kara, deniz veya hava harp okullarından veya GATA’dan mezun olunarak göreve başlanan subaylığa, lisans mezunları da “sözleşmeli subay” olarak katılabilmektedir. Ayrıca lisans mezunları, ordudaki ihtiyacı karşılamak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde “yedek subay” (asteğmen) olarak görevlendirilebilmektedir. “Binbaşı, yarbay ve albay” subaylar içerisinde “üst subay” sınıfında bulunurlar.

 subay rütbeleri

Astsubay Rütbeleri

Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olarak, askeriyede bakım, sevk, emir-komuta ve muharebe gibi çeşitli görevlerde bulunan askerlere astsubay denir. Astsubaylık, subaylık ile erbaşlık arasındaki rütbeleri kapsar. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki askeri personelin büyük kısmını oluşturan astsubaylar eğitim, sevk ve idare konularında subaylara yardımcı olan askerlerdir.

astsubay rütbeleri

Erbaş Rütbeleri

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan erler ile astsubaylar arasında bulunan rütbe sınıfına “erbaş” denir. Erbaş grubu, hem askeri personel olarak görev yapan uzman çavuşları hem de emir-komuta görevinde bulunan ve sınavla seçilen onbaşı ve çavuşları kapsar.

er ve erbaş rütbeleri