- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Aliterasyon – Ses Tekrarı Sanatı

aliterasyon nedir, örnekDize ya da mısrada ahenk oluşturacak şekilde,aynı sesin veya hecenin tekrarlanmasıdır. Aynı ses ya da hecelerin bir ahenk yaratmak amacıyla tekrarlanmasıdır. Bir şiirde ya da düzyazıda ahenk yaratmak amacıyla aynı ses ya da hecenin yinelenmesine aliterasyon denir.

ÖRN: Eylülde melül oldu gönül soldu lale
Bir kaküle meyletti gönül geldi bu hale.

ÖRN:Dest-busi arzusıyle ölürsem dostlar,
Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su.
Fuzuli

Fuzuli’nin dizelerinde “s” ünsüzünün tekrar edildiği dikkati çekmektedir.

ÖRN: Kara pulat uz kılıcım tartmayınca,
Kara börklü koca başın kesmeyince,
Alca kanın yer yüzüne tökmeyince,
Karındaşım Kayan kanın almayınca,
Komazım…
Dede Korkut
– Seherde seyre koyuldum semayı deryayı.
– Kara toprak içinde kara karıncayı karanlık gecede görür.
– Beyaz gerdanında bir de ben gerek.
– Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında.

– Cinayeti kör bir kayıkçı gördü,
Ben gördüm kulaklarım gördü,
Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü,
Hiçbiriniz orda yoktunuz.

Karışık Örnekler:

– Salkım salkım tan yelleri estiğinde,
Sakallı bozaç turgay sayradıkça.

– Dest bûsı arzûsiyle ölürsem dostlar
Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su”  (Fuzuli)

– Sev seni seveni hâk ile yeksân ise,
Sevme seni sevmeyeni Mısır’a sultân ise.

– Eylülde melûl oldu gönül soldu da lâle,
Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle.

– Seherlerde seyre koyuldum semayı, deryayı. (Tevfik Fikret )

– Karşı yatan karlı kara dağlar karayıptır, otu bitmez. (Dede Korkut )

– Aşkın sesi sen, bestesi sen, nağmesi sensin. (Hasan Sami Bolak )

– Kim o deme boşuna benim ben
Öyle bir ben ki gelen kapına baştan başa sen. (Özdemir Asaf)

– Çözülen bir demetten indiler birer birer. (Ziya Osman SABA)

Edebi Sanatlar sayfasına dön! «|